Kursusindhold

Kurset forløber over tre separate kursusdage. Undervisningen veksler mellem oplæg og eksempler, masser af praktiske øvelser og fælles gennemgange samt hjemmeopgaver. Der tages udgangspunkt i kursisternes egen praksis, så du fra første kursusdag kommer hjem med et nyt blik samt teoretisk funderede og praktiske værktøjer til grafisk problemløsning i egen praksis.

Dag 1 
Introduktion til designprincipper og gestaltlove samt masser af øvelser koblet med relevante funktioner i Adobe InDesign, Illustrator og Photoshop.
Du går fra første kursusdag med et helt nyt begrebsapparat det gør dig i stand til at arbejde kvalificeret med identifikation af både grafiske problemer og bud på løsninger.

Dag 2 
Introduktion til typografisk klassificering, typografiske kontraster samt god typografisk praksis. Vi arbejder med typografiske hierakier, kontraster og navigation gennem praktiske øvelser koblet med relevante funktioner i Adobe-pakken.
Du går fra anden kursusdag med en masse ny viden om typografi som sætter dig i stand til at vælge imellem og finde kvalitetsskrifter, der vil være en stor hjælp for dig i dit daglige arbejde.

Dag 3
Teorien og erfaringerne fra de første kursusdages praktiske øvelser omsættes til arbejdet med mere komplekse grafiske opgaver. Du lærer at strukturere dine designs så de fremstår skarpe og indbydende og vi bygger ovenpå de første kursusdages indhold med introduktion til arbejdet med grids.
Du går fra kurset med en masse værktøjer og teori, der gør dig i stand til at løse dine grafiske opgaver mere sikkert og mindre famlende.

Hjemmeopgaver og litteratur
Der vil være hjemmeopgaver efter første og anden kursusdag og kursisterne skal regne med at læse relevant faglitteratur undervejs.